Çiftlik Kurulumu

apex-hayvancılık-telefon

Çiftlik Kurulumu

Küçükbaş işletmelerinde doğru yatırım, kaliteli sürü ve doğru hizmet (besleme, bakım ve danışmanlık) size başarıyı getirecektir. Ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizi kaçırmayın!

 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği mi yapmak istiyorsunuz? Bu kararı verdiyseniz yapmanız gereken ilk iş koyun yetiştiriciliği fizibilite raporu hazırlamak olacaktır. 1 koyunun günlük masrafını ve yıllık maliyetini hesaplayın. Hayvancılık maliyet gerektiren bir iştir. Ancak küçükbaş hayvancılık büyükbaş hayvancılığa göre daha az maliyetlidir.

 

Küçükbaş yetiştiriciliği 3 şekilde yapılmaktadır. Mera koyunculuğu, kapalı (entansif) koyunculuk ve yarı açık-yarı kapalı (yarı entansif)

Küçükbaş işletmelerinde doğru yatırım, kaliteli sürü ve doğru hizmet (besleme, bakım ve danışmanlık) Hangi yetiştirme sistemini kullandığınız maliyeti etkileyecektir. Ülkemizde en çok kullanılan ve ideal yöntem mera koyunculuğudur. İklim koşullarının çok sert olmaması şartıyla hayvanların temel besin ihtiyaçları meralardan sağlanmaktadır. Kapalı (entansif) ağıllarda besle sat usulü uygulanmaktadır. Ancak meralardaki otların kalitesi hayvanın verim özelliklerini de etkileyecektir. Küçükbaş hayvancılık 4 ana pazara sahiptir; besi koyunculuğu, süt koyunculuğu, yapağı koyunculuğu ve damızlık küçükbaş koyunculuğu. Bu noktada, pazara yakınlığınız ve bölgedeki Pazar payı hesaplanarak işletmenizin kurulum aşamasında doğru karar verilmelidir.

HAYVAN IRKI SEÇİMİ

Koyun yetiştiriciliğinde dikkat edilecek olan hususlardan bir tanesi de hayvan ırkı seçimidir. Bir koyunda genel olarak 4 tür verimden bahsedilir. Süt verimi, yapağı verimi, döl verimi ve et verimi başlıklarından en az ikisinde verimli olan ve sizin işletmenize uygun hayvanların tercih edilmesi en doğru yaklaşımdır. Hayvan ırkları elde edilen verime göre ayrılırlar. Sütçü ırklar, etçi ırklar ve yapağıcı ırklar bulunmaktadır.Hayvan seçiminde dikkat edilecek diğer bir konu bulunduğunuz bölgedeki koşulların seçtiğiniz ırka uygun olmasıdır.

ÇİFTLİK KURULUMU

Çiftlik yapımında göz önünde bulundurulması gereken iki amaç söz konusudur. Bunlardan bir tanesi iş gücünden tasarruf elde etmek ve diğeri de verim sağlamak olacaktır. Hayvanların beslenme şartlarına ne kadar dikkat edilirse edilsin, yaşamları için uygun alanların sağlanamaması durumunda verim elde etmek güçleşir. Ağıl yapımında dikkat edilecek olan hususlar meraya yakınlık, bitki örtüsünün uygun olması, elektrik ve suya ulaşım, yol ve benzerleridir. Ağılların üzerlerinin kapalı olması hayvanların yağıştan etkilenmemelerini sağlayacaktır.

Ağılların yönü güneye bakmalıdır. Kuzey bölgeler daha soğuk olduğundan, ağılların kuzeye bakan cephelerinin kapalı olması gerekmektedir. Taban alanları yine koyun sayısı dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Her koyun için 2 metre kare, her kuzu için 1 metre kare yer ayrılması gerekir.Ağıllarda bölmeler olmalı ve hayvanlar bu bölmelerde gruplara ayrılmalıdır. Sıkıştırılmış toprak tabanlar idealdir. Ancak çamur olmaması ve taban malzemesinin idrarı çekmemesi için taban yüksekliği fazla olmamalıdır.

SÜRÜ YÖNETİCİ (ÇOBAN)

Koyunların yetiştirilmesinde en büyük pay şüphesiz çobanlarındır. Koyun yetiştiricilerin bölgeyi iyi tanıması ve hayvan yetiştiriciliği konusunda yeterli bilgisinin olması gerekmektedir.

Hayvanların otlatılacağı saatler, hayvanın hasta olabileceğini gösteren belirtiler gibi konularda bilgi sahibi olunmalıdır. Bir diğer hizmetimiz Apex Hayvancılık’tan almış olduğunuz ithal hayvanlarınızın millileşme süresince çiftliğimizde hayvan bakım ve besleme programına dahil olup satın aldığınız koyunlara kendiniz bakabiliyorsunuz. Aşı programı ve yemleme dahil olmak üzere, sevkiyat gününe kadar bizzat kendiniz veya görevlendirdiğiniz çoban arkadaşlara çiftliğimizde ücretsiz koyunculuk eğitimi veriyoruz.

• Yatırımlarınızı destekliyoruz.
• Satışını yaptığımız hayvanların takibini yapıyoruz.
• Ülkemize damızlık hayvan ithalatı yaparken ülkemizdeki üretimi düşünerek adım atıyoruz ve ülkemize getirmek üzere A kalitede koyun ve koçları seçiyoruz.

Sizlerde bu sektöre yatırım yapmak istiyorsanız koyunu uzmanından alın.

Danışmanlık hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçiniz.